pars miami kavir

این بازدید در تاریخ 1396/01/29 انجام گردید که در این دیدار، آقای مهندس منتظری مدیر عامل شرکت پارس میامی کویر تمام فعالیت هایی را که در کوتاه مدت به پایان رسیده است، توضیح دادند . ایشان همچنین از پشتیبانی هایی که توسط شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر ارائه شده است قدردانی کردند.

در این بازدید جناب آقای عراقی اهمیت ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز در خط لوله IGATV در صنعت گاز کشورمان را خاطرنشان کردند.

WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.53.34 PM1WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.53.36 PM1WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.53.39 PMWhatsApp Image 2019 03 06 at 2.53.44 PM1WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.53.45 PM