pars miami kavir

در تاریخ 1396/09/09 جناب آقای مهندس ملاکی رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر ،جناب آقای مهندس تفرشی مدیر عامل شرکت نفتانیر و جناب آقای مهندس توکلی مدیرعامل شرکت هیربدان از ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز جهت بررسی روند پیشرفت پروژه و فعالیت های انجام شده بازدید کردند .

  جناب آقای مهندس منتظری مدیر عامل شرکت پارس میامی کویر توضیحات تکمیلی در مورد فعالیت های انجام شده را ارائه  کردند.

WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.42.27 PM WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.42.21 PM WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.42.18 PM WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.42.17 PM1 WhatsApp Image 2019 03 06 at 2.42.13 PM1 1