pars miami kavir

توربو کمپرسورهای شرکت پالایش نفت آبادان

موضوع قرارداد : نگهداشت و بهره برداری از توربو کمپرسورهای
Air Blower C-601 Man Turbo , Wet Gas Compressor C-661 Man Turbo

3 300x200 آبادانکارفرما :شرکت پالایش نفت آبادان

شماره قرارداد : 96/74/4864

زمان شروع : شهریور 90

وضعیت فعلی : در حال بهره برداری

محل اجرا : شرکت پالایش نفت آبادان