pars miami kavir

رویداد ها

بازدید ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز توسط جناب آقای مهندس حمیدرضا عراقی ( معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ) و جناب آقای مهندس تربتی ( مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران )

این بازدید در تاریخ 1396/01/29 انجام گردید که در این دیدار، آقای مهندس منتظری مدیر عامل شرکت پارس میامی کویر تمام فعالیت هایی را که در کوتاه مدت به پایان…
اطلاعاات بیشتر

بازدید جناب آقای مهندس ملاکی رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر ،جناب آقای مهندس تفرشی مدیر عامل شرکت نفتانیر و جناب آقای مهندس توکلی مدیرعامل شرکت هیربدان از ایستگاه تقویت فشار گاز اهواز

در تاریخ 1396/09/09 جناب آقای مهندس ملاکی رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر ،جناب آقای مهندس تفرشی مدیر عامل شرکت نفتانیر و جناب آقای مهندس توکلی مدیرعامل…
اطلاعاات بیشتر
pars miami kavir