pars miami kavir

بهره برداری و نگهداشت

همان طور که موضوع بهره بردای و نگهداشت از زیر ساخت ها ،در سطح جهانی موضوع حائز اهمیتی می باشد  از این رو شرکت پارس‌میامی‌کویر در این زمینه با به روز کردن اطلاعات بیش از پیش به کسب تخصص جهت بهره‌برداری و نگهداشت از سرمایه های کشور می پردازد . به طور کلی این شرکت با در نظر گرفتن استراتژی سازمان و سایت مورد نظر و استفاده از اطلاعات ورودی و همچنین بهره گیری از نرم افزارهای تخصصی به آنالیز داده ها پرداخته تا در نهایت خروجی به دست آمده منجر به بهترین تصمیم گیری شود.

 

Untitled 33شرکت پارس میامی کویر با تکیه بر آگاهی خود در نگهداشت و بهره برداری صحیح و با نگرش بلند مدت مبنی بر افزایش عمر مفید زیر ساخت های کشور سعی بر آن دارد تا در این دسته از پروژه ها شرکت نموده و تا حد ممکن نیاز به استفاده از پرسنل شرکت های سازنده خارجی را کم نماید. لذا برای پیشبرد اهداف خود در حوزه مذکور با تکیه بر پرسنل جوان و محقق و تجربیات متخصصان داخلی همواره در تلاش برای توسعه فناوری موجود در کشور می باشد.