pars miami kavir

پروژه نصب و راه اندازی توربوکمپرسور ایستگاه های تقویت فشار گاز صفاشهر و ارسنجان

safashahr

کارفرما : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

نوع قرارداد : اجرا

 محدوده کار: نصب توربو کمپرسور زیمنس مدلSGT600 و قسمت های مکانیکال، پایپینگ ، الکتریکال و برق و ابزار دقیق

 پیش راه اندازی و راه اندازی توربوکمپروسورهای زیمنس ایستگاه تقویت فشار گاز شهرضا

وضعیت فعلی : در حال بهره برداری

 

مشخصات پروژه:

پروژه
نصب و راه اندازی توربوکمپرسور ایستگاه های تقویت فشار گاز صفاشهر و ارسنجان
کارفرما
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
وضعیت پروژه
اتمام یافته
نوع قرارداد
C